คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

infographic 5 สัญญานเตือนบนโลกโซเชียลที่สะท้อนความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย

Dublin Core

Description

อยู่อย่างไรกับคนใกล้ตัวที่มีภาวะซึมเศร้า
.
.
คุณสามารถช่วยเขาได้ด้วยการเข้าหาพร้อมรับฟังอย่างเข้าใจ พาไปพบจิตแพทย์ ทำความเข้าใจและหาความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าและชวนออกกำลังกาย ร่วมกิจกรรมด้วยกัน

การรับฟังคือพลังที่ดีที่สุด ฟังอย่างเข้าใจฟังอย่างไร

ฟังด้วย... ฟังเรื่องราว เนื้อหาและสาเหตุ
ฟังด้วย... ฟังสีหน้า ท่าที กิริยา
ฟังด้วย... ฟังอารมณ์ ความรู้สึก ความต้องการลึกๆในใจ

Publisher

กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Created

2020-06-11

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 812 (428 views)