คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (29 total)

  • Creator is exactly "ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7"

แนวทางการสื่อสารเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน เขตสุขภาพที่ 7.pdf
แนวทางการสื่อสารเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนสำหรับแกนนำชุมชน สามารถใช้สื่อสาร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจด้วยหลัก "4 สร้าง 2 ใช้" ประกอบด้วย สร้างชุมชนที่รู้สึกปลอดภัย สร้างชุมชนที่รู้สึกสงบ สร้างชุมชนที่มีความหวัง สร้างชุมชนที่เข้าใจและให้โอกาส…

Position: 1442 (36 views)

SA7_A4 รวมเล่ม.pdf
คู่มือ Smart kids Area 7 : SA 7 เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นโดยมีเนื้อหา 2 ส่วนเข้าด้วยกัน คือ โปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (DSPM - based Family - mediated Preschool Parenting Program) และการส่งเสริมสุขภาพ 4 ด้าน (4D)…

Position: 1075 (310 views)

สไลด์2.pdf
เทคนิคการคลายเครียดด้วยตนเอง

Position: 1129 (295 views)

การดูแลจิตใจในโรงพยาบาลสนาม.pdf
infographic การดูแลจิตใจสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม ประกอบด้วย

ก่อนเข้า
แรกเข้า
ระหว่าง
ก่อนออก
หลังออก

Position: 1177 (273 views)

แนวทางดูแลจิตในและการจำหน่ายและเตรียมชุมชนในโรงพยาบาลสนาม .pdf
แนวทางกำรดูแลจิตใจในโรงพยาบาลสนาม Cohort ward

Position: 1203 (254 views)

1638931698682.pdf
วัคซีนชุมชน อ.ร่องคำ จ กาฬสินธุ์ พร้อม!รับมือโควิด-19

Position: 1012 (325 views)

1638931698682.pdf
วัคซีนชุมชน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น พร้อมรับมือโควิด-19

Position: 722 (391 views)

1638931698682.pdf
โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านกำพี้ ต้านภัยโควิด 19 อ.บรบือ จ.มหาสารคาม พร้อม!รับมือโควิด-19 รอบสอง สังคมไทย พร้อมรับมือโควิด-19 รอบสอง เพราะเรามีภูมิคุ้มกันชุมชน เชิญรับชม การบริหารจัดการของ หมู่บ้านกำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ที่พร้อมสู้กับสถานการณ์

Position: 713 (393 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2