Browse Items (4 total)

  • Subject is exactly "ความสุข"

โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน.pdf
กรมสุขภาพจิตเห็นความสำคัญของการสร้างความสุขให้คนวัยทำงาน จึงพัฒนาโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน ตามกระบวนการวิจัยและพัฒนาและดึงการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เชี่ยวชาญมาร่วมพัฒนาทุกขั้นตอน…

1649051913417.pdf
video โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน

วันนี้เรามีโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน ที่มุ่งหวังให้ประชาชนวัยทำงานมีความสุขและสามารถดูแลจิตใจของตนเองและครอบครัวได้ เพื่อนำไปสู่วัยทำงานยุค 4.0 “ปรับตัวได้ ใจเป็นสุข สนุกไม่เครียด”มาฝากทุกท่านนะคะ…

1.ยุทธการตามล่าหาความสุข.pdf
ความสุขของเราหายไปไหน คิดอย่างไรจึงจะสุข สร้างสุขให้ชีวิตด้วยความคิดด้านบวก

ชีวิตสดใสพลังใจเข้มแข็ง.pdf
ชีวิตสดใสพลังใจเข้มแข็ง
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2