คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (6 total)

  • Tags: ติดเกม

สถาบันสุขภาพจิตเด็กตะวันออก.pdf
ลูกบ้านไหนติดโทรศัพท์ ติดเกมบ้าง ยกมือขึ้น ⁉️ จากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากจะทำให้ผู้ใหญ่อย่างเรา
จะมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เด็กๆก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ และมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน…

Position: 750 (141 views)

โรคติดเกม .pdf
เกณฑ์การวินิจฉัยโรคเสพติดเกม (Game Addiction) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ครบ 4 ข้อ
1. เล่นมากจนเกินไป เล่นไม่รู้จักเวลา เพลิน ติดลม บางคนเล่นจนไม่กิน ไม่นอน ไม่ทำกิจกรรมอย่างอื่น ทำให้เสียการเรียน เสียสัมพันธภาพกับคนรอบตัว…

Position: 569 (184 views)

คู่มือปรับพฤติกรรม 3L.pdf
คู่มือปรับพฤติกรรม 3L

Position: 621 (166 views)

CAMRI game solution.pdf
CAMRI game solution

Position: 689 (150 views)

82d4722ebb2b8e5b67c25014081f4984.pdf
การใช้โปรแกรมบำบัดแบบเสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivational interview) ตั้งแต่ปี 2561 -2562 พบว่าเด็กเล่นเกมลถลง ร้อยละ 85 เด็กมีกิจกรรมทำทดแทน มีการควบคุมเวลาเล่นเกมได้ดีขึ้น

Position: 621 (166 views)

Binder111.pdf
ในปี ค.ศ. 2018 องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศ "โรคติดเกม" (Gaming Disorder) เป็นหนึ่งในโรคทางจิตเวช มีผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพ ครอบครัว การศึกษา การงานอาชีพ และสังคม

โรคติดเกม คือ โรคที่เกิดจากพฤติกรรมเสพติด ในทางสมองมีลักษณะคล้ายกับติดสารเสพติด…

Position: 274 (444 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2