คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (2 total)

  • Tags: โรคเครียด

โรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญในเด็กและวัยรุ่น.pdf
ภาวะเครียดภายหลังเหตุการณ์รุนแรงในแง่ อุบัติการณ์ อาการทางคลินิก โรคที่พบร่วม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค และการบำบัดรักษา จะช่วยให้เข้าใจโรค PTSD ในเด็ก

Position: 1297 (67 views)

n.pdf
โรควิตกกกังวล หรือ โรคเครียด

Position: 738 (384 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2