คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

โรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญในเด็กและวัยรุ่น

Dublin Core

Description

ภาวะเครียดภายหลังเหตุการณ์รุนแรงในแง่ อุบัติการณ์ อาการทางคลินิก โรคที่พบร่วม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค และการบำบัดรักษา จะช่วยให้เข้าใจโรค PTSD ในเด็ก

Source

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Rights

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติห้ามลอกเลียนแบบส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

Format

Language

Type

Identifier

ISBN : 974 296 440 8

Coverage

นนทบุรี : บริษัท บียอนด์ พับสิสชิ่ง จำกัด ; 2549

Date Available

20231025

Extent

B5 : 80 หน้า

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Thitiya Chantaprom

Social Bookmarking

Position: 1323 (149 views)