เสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน

Dublin Core

Description

วัคซีนใจ ในชุมชน 4 สร้าง 2 ใช้ ประกอบด้วย

ความรู้สึกปลอดภัย
สร้างความรู้สึกสงบ
สร้างความหวัง
สร้างความเข้าใจและให้โอกาส

Date

Format

PDF

Language

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking