นิทานเพื่อสอนทักษะทางสังคม เทคนิคการจัดการพฤติกรรมการเรียนที่บ้าน

Dublin Core

Description

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ขอเสนอ video นิทานเพื่อสอนทักษะทางสังคมเรื่อง เทคนิคการจัดการพฤติกรรมการเรียนที่บ้าน

Source

Date

Format

video

Language

Type

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking