9 พฤติกรรมเสี่ยงสัญญาณเตือนภาวะซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่น

Dublin Core

Description

infographic 9 พฤติกรรมเสี่ยงสัญญาณเตือนภาวะซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่น มีเนื้อหาเกี่ยวกับโรคที่ทำให้เป็นโรที่ทำให้มีอาการทั้งร่างกาย จิตใจและความคิดซึ่งมีสาเหตุจากหลายปัจจัย เช่น

เบื่อ ไม่อยากทำอะไร
ไม่สบายใจ
หลับยาก เป็นต้น

Format

PDF

Language

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking