คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

โปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจตามแนวคิดความเชื่อด้านสุขภาพจิตกับพฤติกรรมการรับประทานยา

Capture.PNG

Dublin Core

Description

ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานยาจิตเวชที่ถูกต้อง วิธีการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้รับบริการเปลี่ยนพฤติกรรมความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพ

Source

https://sites.google.com/view/lomio/ebook#h.q5b5ay31u6p6
https://online.fliphtml5.com/ldtwx/rpkr/

Publisher

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Format

Language

Type

Coverage

สงขลา : โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต, 25..

Table Of Contents

การรับประมานยาตามเกณฑ์การรักษา....01
การสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ....02
แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ...03
กระบวนการกลุ่ม...04
โปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจตามแนวคิดความเชื่อด้านสุขภาพ...05

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 1009 (331 views)