คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

วัคซีนใจระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน

Dublin Core

Description

วัคซีนใจในชุมชน ใช้หลัก 4 สร้าง 2 ใช้ สร้างชุมชนให้รู้สึกปลอดภัย รู้สึกสงบ มีความหว้ง เข้าใจและให้โอกาส ใช้ศักยภาพชุมชน สายสัมพันธ์ในชุมชน เทคนิคคลาดเครียด วัคซีนบุคคล วัคซีนครอบครัว

Source

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Coverage

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กรมสุขภาพจิต

Extent

2 หน้า

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Thitiya Chantaprom

Social Bookmarking

Position: 1400 (139 views)