คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

องค์ความรู้การดูแลสุขภาพใจในสถานการณ์การระบาดโควิด-19 “ใจพร้อม ไม่ยอมป่วย” ฉบับนักสื่อสารและเจ้าหน้าที่ด่านหน้าในชุมชน

Dublin Core

Description

องค์ความรู้ฯ เล่มนี้เป็นการรวบรวมและเรียบเรียงความรู้ในการดูแลสุขภาพจิตประชาชนในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีความครอบคลุมถึง ประชาชนทุกกลุ่มวัยในชุมชน ซึ่งมีความสอดคล้องกับคำ แนะนำขององค์การอนามัยโลก สหพันธ์สภากาชาดระหว่างประเทศ และอีกหลายหน่วยงาน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรสาธารณสุข ผู้ที่เกี่ยวข้อง และนักจัดรายการวิทยุ ได้มีแนวทางในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในด้านการดูแลส่งเสริม สุขภาพจิตทงต่อตนเองและผู้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและความมนใจในการเผชิญและฟันฝ่าเพื่อให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตนี้ไปด้วยกันได้ ด้วยความ “ตระหนัก แต่ไม่ตระหนก”

Publisher

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 318 (1031 views)