คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

แนวปฏิบัติการป้องกันและบริหารจัดการผู้ป่วยหลบหนีสําหรับสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต

Dublin Core

Description

(ฉบับทดลองใช้ ปรับปรุงครั้งที่ 1)

Publisher

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 107 (614 views)