คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

infographic 3i สุขภาพจิตในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนา

Dublin Core

Description

infographic 3i สุขภาพจิตในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนา
I am - ตัวเรา สำรวจตัวของเราเองว่าแข็งแรงอยู่หรือไม่
I have - เรามีอะไรอยู่บ้าง ประเทศเรามีการควบคุมโรคที่ดีมากประเทศหนึ่งของโลก ,มีระบบควบคุม กักกัน แยกโรคที่ดี active 24 ชม.และยังไม่มีผู้เสียชีวิตเพราะโรคนี้
I can - เราสามารถทำอะไรได้บ้าง

#CoronaVirus #COVID19 #โควิด19

Publisher

กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Created

2020-02-02

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 864 (355 views)