คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

infographic งานวิจัยชี้ ลดเหล้า ลดเสี่ยง เลี่ยงเชื้อโควิด-19

Dublin Core

Description

การสำรวจประชาชนร้อยละ 48.5 ไม่ได้ดื่มเลย ร้อยละ 33.0 ดื่มน้อยลง ร้อยละ 18.2 ดื่มเท่าเดิม และร้อยละ 0.3 ดื่มบ่อยขึ้น เหตุผลหลักที่ทำให้นักดื่มเหล่านี้หยุดดื่มหรือดื่มน้อยลง หาซื้อไม่ได้หรือหาซื้อยาก กลัวเสี่ยงติดเชื้อ รายได้น้อยลง และต้องการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง

ขอชื่มชมคนไทยหยุดดื่มเหล้าหรือดื่มน้อยลงเพื่อรักษาสุขภาพในช่วงโควิดระบาด ถ้าเป็นไปได้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเลิกสุราอย่างถาวร เป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกท่านครับ

Publisher

กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการสุขภาพจิต

Format

Language

Date Created

2020-04-29

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 704 (151 views)