คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

infographic เสริมพลังใจในภาวะวิกฤติ COVID-19

Dublin Core

Description

เสริมพลังใจ เชื่อว่าเรามีคุณค่า ความสามารถผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้
มีความคิดที่ยืดหยุ่น

คิดว่าสถานการณ์นี้ยังมีสิ่งดีดีที่ทำให้เราได้เรียนรู้มากมาย
มองแง่บวก

เรามีบุคคลรอบข้างที่มองเห็นคุณค่าความสามารถและมีความรัก ความปรารถนาดีต่อเรา

แม้จะเกิดเหตุการณ์ยากลำบากหรืออุปสรรคในชีวิต หากเรามี"พลังใจ"อย่างแรงกล้า ก็สามารถฟื้นคืนกลับมาได้อย่างรวดเร็ว

Publisher

กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Created

2020-05-01

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 600 (132 views)