คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

infographic อยู่บ้านกับลูกอย่างไรไม่ให้เครียดสำหรับผู้ปกครองเด็กออทิสติก

Dublin Core

Description

ในภาวะวิกฤติที่เราทุกคนเผชิญเชื้อไวรัสโควิด-19 คงหนีไม่พ้นความกลัวและความกังวล เด็กออทิสติกก็เช่นกัน พ่อแม่สามารถช่วยลดความกังวลของพวกเขาได้โดย สร้างความปลอดภัย สร้างความสงบทางกายและทางใจ สร้างความหวังที่เราสามารถทำได้ ใช้พลังในการดูแลตัวเองและครอบครัวและใช้สัมพันธ์โดยให้กำลังใจกันและกัน

ตั้งมั่นในความคิดอย่างสงบและใช้เวลาร่วมกันสร้างสัมพันธ์ที่ดีถือเป็นโอกาสทองที่จะพัฒนาทักษะด้านต่างๆของเด็กออทิสติก

Publisher

กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Created

2020-05-20

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 934 (223 views)