คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

infographic คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองเตรียมพร้อมการเปิดเรียน

Dublin Core

Description

กลับสู่กิจวัตร กิจกรรมจัดตารางเวลาเหมือนไปโรงเรียน
(การกิน การนอน การเรียนรู้)

เตรียมพร้อมรักษาสุขภาพอนามัยตนเองขณะไปโรงเรียน
(ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง)

ผู้ปกครองใช้เวลาพูดคุยสื่อสาร ทำความเข้าใจลูกถึงชีวิตวิถีใหม่เตรียมพร้อมรับการปรับตัว

Publisher

กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Created

2020-06-27

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 966 (437 views)