คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

3 นิสัย เพิ่มพลังใจ ช่วงภัยโควิด - 19

3 COVID.jpg

Dublin Core

Description

การปรับตัวกับความเครียดเรื้อรังจากการระบาดของโรคโควิด - 19 ใส่ใจในสิ่งที่ทำแต่ละขณะ สำรวจและเรียนรู้สิ่งใหม่ในแต่ละวัน ส่งพลังบวกกับผู้คนรอบข้าง

Date

Format

Language

Coverage

นครปฐม : สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ; 2565

Date Available

20231005

Extent

A4: 1 หน้า

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Thitiya Chantaprom

Social Bookmarking

Position: 1388 (115 views)