คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (12 total)

  • Creator is exactly "สถาบันพัฒนาการสุขภาพจิตเด็กวัยรุ่นราชนครินทร์"

1.pdf
ในนยามประเทศชาติเจอวิกฤติ COVID-19 คุณก็เป็น HERO ได้

Position: 832 (103 views)

p.jpg
6 สิ่งที่ผู้ปกครองควรทำเพื่อดูแลจิตใจเด็กและวัยรุ่นในสถานการณ์วิกฤต COVID-19 เปิดโอกาสให้เด็กได้ระบาย ความคิดความรู้สึกไม่ดีโดยรับฟังอย่างเข้าใจด้วยสีหน้าท่าที่สงบ ให้เด็กรู้สึกมั่นคงปลอดภัย

เด็กควรอยู่ใกล้ชิดกับ ผู้ปกครองให้มากที่สุด…

Position: 602 (132 views)

6.pdf
infographic 6 วิธีรับมือ รักษาใจ ในสถานการณ์ COVID-19

Position: 864 (100 views)

216.pdf
infographic 6 วิธีดูแลใจ เด็ก วัยรุ่น ครอบครัว ในสถานการณ์ COVID-19 สำหรับบุคลากรสาธารณสุข

Position: 808 (105 views)

4 (2).jpg
infographic 6 แนวทางดูแลจิตใจนักเรียน ในสถานการณ์ COVID-19 สำหรับโรงเรียน

Position: 618 (128 views)

3.pdf
infographic 5 อย่า สู้ COVID - 19

Position: 928 (94 views)

COVID War.pdf
COVID - 19 WAR ศึก COVID-19

Position: 905 (96 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2