คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (12 total)

  • Publisher is exactly "สถาบันพัฒนาการสุขภาพจิตเด็กวัยรุ่นราชนครินทร์"

1.pdf
ในนยามประเทศชาติเจอวิกฤติ COVID-19 คุณก็เป็น HERO ได้

Position: 846 (106 views)

p.jpg
6 สิ่งที่ผู้ปกครองควรทำเพื่อดูแลจิตใจเด็กและวัยรุ่นในสถานการณ์วิกฤต COVID-19 เปิดโอกาสให้เด็กได้ระบาย ความคิดความรู้สึกไม่ดีโดยรับฟังอย่างเข้าใจด้วยสีหน้าท่าที่สงบ ให้เด็กรู้สึกมั่นคงปลอดภัย

เด็กควรอยู่ใกล้ชิดกับ ผู้ปกครองให้มากที่สุด…

Position: 604 (137 views)

6.pdf
infographic 6 วิธีรับมือ รักษาใจ ในสถานการณ์ COVID-19

Position: 889 (102 views)

216.pdf
infographic 6 วิธีดูแลใจ เด็ก วัยรุ่น ครอบครัว ในสถานการณ์ COVID-19 สำหรับบุคลากรสาธารณสุข

Position: 788 (111 views)

4 (2).jpg
infographic 6 แนวทางดูแลจิตใจนักเรียน ในสถานการณ์ COVID-19 สำหรับโรงเรียน

Position: 629 (131 views)

3.pdf
infographic 5 อย่า สู้ COVID - 19

Position: 953 (95 views)

COVID War.pdf
COVID - 19 WAR ศึก COVID-19

Position: 913 (100 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2