คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

วัคซีนโควิด-19 ชนิดใดช่วยเหลือเศรษฐกิจไทยได้ และช่วยได้อย่างไร

Dublin Core

Description

วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้สร้างผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทั้งระบบสุขภาพและเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมาตรการปิดประเทศมีผลกระทบทำให้เศรษฐกิจในประเทศไทยปี 2020 สูญเสียไปอย่างน้อยร้อยละ 0.65 ของผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) หรือเทียบเท่ากับ 1.1 พันล้านบาท

วัคซีนโควิด-19 เป็นมาตรการที่คุ้มค่าเนื่องจากเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการหยุดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยคาดว่าเมื่อประชาชนจำนวนหนึ่งได้รับวัคซีนแล้วจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของมาตรการต่าง ๆ ที่มีขึ้นเพื่อลดและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่น มาตรการลดระยะห่างทางสังคมและมาตรการปิดประเทศ

Source

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

Publisher

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ กรมอนามัย

Relation

Policy Brief: ฉบับที่ 106:

Format

Language

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 805 (489 views)