คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

การจัดท่าทางที่เหมาะสมสำหรับเด็ก

การจัดท่าทางที่เหมาะสมสำหรับเด็ก-2-scaled1.jpg
การจัดท่าทางที่เหมาะสมสำหรับเด็ก-1-scaled.jpg

Dublin Core

Subject

Description

เนื่องจากกล้ามเนื้อของผู้ป่วยเด็กมีความแข็งแกร่งหรืออ่อนแรงทำให้ไม่สามารถทรงตัวในท่าต่างๆ ได้ เช่นเด็กปกติ การจัดท่าที่ถูกต้องเหมาะสใกับเด็กจะช่วยควบคุมอาการเกร็ง และกระดุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อ วิธีการจัดท่าต่างๆ ในท่ายืน เดิน นั่ง

Source

https://ricd.go.th/webth2/2022/02/15/info-150265/

Publisher

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Coverage

เชียงใหม่ : สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ; 2565

Extent

1 แผ่น : 2 หน้า

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Thitiya Chantaprom

Social Bookmarking

Position: 1352 (171 views)