คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้

เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้-1-scaled.jpg
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้-2-scaled.jpg

Dublin Core

Description

ลักษณะทั่วไปของเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ มีปัญหาในการเรียน ป้ญหาทางภาษา ความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นต้น สาเหตุของความบกพร่องและแนวทางการช่วยเหลือ

Source

https://ricd.go.th/webth2/2022/02/24/info-24022565/

Publisher

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Coverage

เชียงใหม่ : สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ; 2565

Extent

1 แผ่น : 2 หน้า

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Thitiya Chantaprom

Social Bookmarking

Position: 1348 (130 views)