คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

มารู้จักและหาวิธีรับมือกับภาวะซึมเศร้า สำหรับประชาชน

Dublin Core

Description

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นเลิศด้านโรคซึมเศร้า จึงจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้น โดยรวบรวมความรู้ การคัดกรองอาการเบื้องต้นและวิธีปฏิบัติตัวเมื่อตัวเองหรือคนใกล้ตัวมีภาวะซึมเศร้า จากศูนย์ความรู้เทคโนโลยีโรคซึมเศร้า (www.facebook.com/thaidepression.center) และจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทางอินเทอร์เน็ต

Publisher

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี

Date

Format

Language

Date Copyrighted

Rights Holder

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี
Notice créée par Chatuphot Phromsida

Social Bookmarking

Position: 53 (1937 views)