มารู้จักและหาวิธีรับมือกับภาวะซึมเศร้า สำหรับประชาชน

Dublin Core

Description

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นเลิศด้านโรคซึมเศร้า จึงจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้น โดยรวบรวมความรู้ การคัดกรองอาการเบื้องต้นและวิธีปฏิบัติตัวเมื่อตัวเองหรือคนใกล้ตัวมีภาวะซึมเศร้า จากศูนย์ความรู้เทคโนโลยีโรคซึมเศร้า (www.facebook.com/thaidepression.center) และจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทางอินเทอร์เน็ต

Date

Format

PDF

Language

Date Copyrighted

Social Bookmarking