คู่มือการบำบัดดูแลทางโทรศัพท์ สำหรับบุคลากรสุขภาพ

Files

Dublin Core

Description

ลักษณะของโปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนทางโทรศัพท์ สำหรับผู้ติดสุราและสารเสพติด ประกอบด้วยสาระดังนี้ 1) การประเมินและให้ความรู้ตามโปรแกรมแก่ผู้ป่วยและญาติทางโทรศัพท์ 2) จำนวนครั้งของการบำบัดดูแลทางโทรศัพท์เพื่อโทรถามและติดตามเยี่ยม 3) สถานที่ที่ใช้ในการดำเนินการ 4) การคัดเลือกผู้ติดสุราและสารเสพติดเข้าร่วมโปรแกรม 5) คุณสมบัติของบุคลากรทีมสุขภาพ 6) คุณสมบัติของญาติผู้ดูแล (Family Caregiver) ของผู้ที่ใช้สุราและสารเสพติดที่เข้าร่วมโปรแกรมฯ

Source

แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)

Publisher

แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)

Date

Format

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Citation

หรรษา เศรษฐบุปผา, จารุณี รัศมีสุวิวัฒน์, and สกาวรัตน์ เทพประสงค์, “คู่มือการบำบัดดูแลทางโทรศัพท์ สำหรับบุคลากรสุขภาพ,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed December 5, 2021, https://www.dmh-elibrary.org/items/show/431.
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 385 (149 views)

X