คู่มือการดูแลผู้ติดสุราและสารเสพติดโดยญาติ สำหรับการบำบัดดูแลทางโทรศัพท์

Files

Dublin Core

Description

คู่มือการดูแลฯ ประกอบด้วยสาระ 3 ด้านได้แก่ 1) การดูแลที่อยู่อาศัย 2) การจัดการกับภาวะวิกฤต และ 3) การให้การปรึกษา

Source

แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)

Publisher

แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)

Date

Format

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Citation

หรรษา เศรษฐบุปผา, จารุณี รัศมีสุวิวัฒน์, and สกาวรัตน์ เทพประสงค์, “คู่มือการดูแลผู้ติดสุราและสารเสพติดโดยญาติ สำหรับการบำบัดดูแลทางโทรศัพท์,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed December 5, 2021, https://www.dmh-elibrary.org/items/show/430.
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 385 (150 views)

X