ชุดความรู้ การเยี่ยมบ้านเพื่อการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียง สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ

Dublin Core

Description

ชุดความรู้ที่นำเสนอแนวทางการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยโรคเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียง สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ สรุปได้กระชับ เข้าใจง่าย รูปแบบการนำเสนอสวยงามน่าอ่าน และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง พร้อมทั้งมีแบบคัดกรองโรคซึมเศร้าและโรคสมองเสื่อมให้ผู้สูงอายุได้ลองทำ เพื่อเฝ้าระวังโรคหรืออาการที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจตามมาอีกด้วย

Date

Format

PDF

Language

Date Copyrighted

Social Bookmarking