คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

ชุดความรู้ การเยี่ยมบ้านเพื่อการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียง สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ

Dublin Core

Description

ชุดความรู้ที่นำเสนอแนวทางการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยโรคเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียง สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ สรุปได้กระชับ เข้าใจง่าย รูปแบบการนำเสนอสวยงามน่าอ่าน และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง พร้อมทั้งมีแบบคัดกรองโรคซึมเศร้าและโรคสมองเสื่อมให้ผู้สูงอายุได้ลองทำ เพื่อเฝ้าระวังโรคหรืออาการที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจตามมาอีกด้วย

Publisher

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Copyrighted

Rights Holder

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 70 (1700 views)