คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items By "Subject" (892 Headings)

#0-9

เด็ก, การทารุณทางเพศ -- การรักษา (2)

กระท่อม (พืช) -- การขยายพันธุ์

กระท่อม (พืช) -- การใช้ประโยชน์

กัญชา -- การใช้รักษา

การฆ่าตัวตาย -- การป้องกัน

การฆ่าตัวตาย -- การรักษา

การจูงใจ (จิตวิทยา)

การดูแลผู้ป่วยซึมเศร้า

การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง

การติดเชื้อไวรัสโคโรนา -- การป้องกันและควบคุม

การนอนไม่หลับ -- การรักษา

การพยาบาลจิตเวชศาสตร์

การพูด -- แง่จิตวิทยา

การสื่อสาร -- การจัดการ

การสื่อสาร -- นโยบายของรัฐ

กิจกรรมของนักเรียน -- คู่มือ

ครูพี่เลี้ยง-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ความซึมเศร้า -- การรักษาด้วยยา

ความซึมเศร้า -- จิตวิทยา

จิตเภท -- ผู้ป่วย -- การดูแล (2)

จิตเภท -- ผู้ป่วย -- การดูแล (2)

จิตเภท -- ผู้ป่วย -- การดูแล (4)

จิตเภท -- ผู้ป่วย -- การดูแล

จิตเภท -- ผู้ป่วย -- การดูแล,

ผู้ติดสุรา -- การดูแล

พฤติกรรมก้าวร้าว -- วิจัย

พัฒนาการเด็ก

ภาษาไทย -- การเขียน

วัยรุ่น -- พฤติกรรมเล่นเกมออนไลน์

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข -- บริการสุขภาพจิต

เด็ก-การดูแล

เสริมสร้าง

แอมฟิตะมิน

แอมเฟตามีน

แอลกอฮอล์ -- ในเลือด

โควิค-19 (โรค) -- การให้วัคซีน

โควิด-19 (โรค) -- การป้องกัน

โรคจิต -- การรักษา

โรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้า -- การรักษา

โรคซึมเศร้าที่มีอาการโรคจิต

โรคหลอดเลือดสมอง -- ผู้ป่วย -- การดูแล

ไวรัส -- การป้องกันและควบคุม

ไอคิว อีคิว

ไอคิวและอีคิว

<iframe width="640" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/W9awYkB8TG4" title="สัตว์ บัตรภาพส่งเสริมพัฒนาการเด็กทางด้านภาษา" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

5 Dimensions of Happiness for the Elderly

A

A Parent's Guide to Child with Autism

Activity Handbook of Parent's Skill Training to Reduce Aggressive Behaviors in Child with Severe Autism

Activity Handbook of Promoting Development for Child with Autism and Child with Delayed Development

Activity Handbook of Sensory Stimulation for Child with Autism

Activity Handbook of Social Skills Training for School-Age Children with Autism in Normal Mainstreaming

Activity Handbook of Speech Therapy for Child with Autism

Alcoholism -- diagnosis -- Handbooks

Arnis and Golf Fight COVID-19

B

BIOFEEDBACK

Bullying

Bullying การข่มเหง การรับรู้และการรู้สึก

Bullying -- Prevention

Bullying -- psychology

C

COVID 19

COVID-19 ‪(Disease)‬, โควิด-19 (โรค), โควิด-19 (โรค) -- การป้องกันและควบคุม

Creation, Positive, Response to Society : CPR (2)

Cyberbullying

D

DIARY

G

Get to Know and Find Ways to Cope with Depression for General Public

Guidelines for Depression at Provincial Level

Guidelines for Emotional Intelligence Development in Early Childhood for Village Health Volunteer (VHV)

Guidelines for Patients with Repetitive Behavior

H

Handbook of Psychological First Aid for People with Mental Health Problems

Happiness

Happy Working Age Programs in the Workplace

Hate speech -- Thailand

HIV/AIDS

Home Visit for Psychosocial Care for Elderly Bedridden Patients with Chronic Diseases for Elderly Caregivers

http://online.anyflip.com/cnabt/urvq/mobile/index.html

https://dmh.go.th/covid19/audio/

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nicetynine.MindSeven

https://soundcloud.com/11-567486049/sets/mhc114

https://www.facebook.com/THAIDMH/photos/a.217669991736558/1126858047484410

https://www.facebook.com/THAIDMH/posts/1141990265971188?__xts__[0]=68.ARD447Yib47moaIR5FgwY14HZ_4I-NHUWC72l2Cn3OrtuoaWBWtGmeMTQeJfSK1O8IEhraoPnF8BU-Ysz5uKh82aLV8DsBjt6XYFxuCJVT6oLqIC7wNxlEsZ6RqwB1Hk2CJQClzYV9V1arJfpkXewvLpSLV0odrjCcxep9E6FBkiH_1eQDv7YLfgP968lQRFAqiAuulH3o2DTnonA6Z-qVlBbuv6SRFmxG6SLNh_LzzY2BwH1x60DE0Ec-z2ctrD27FhdJPwqHzAHEtsSzm__71XNkoBoI6zYxRJX3lQa2aV1vOibVxp5Z5m9pO8DWDS4pio4Ec3eiglqUU3EPWVqTj0Wg

https://www.mhc11.go.th/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%94-19/

I

ICD-11 โรคจิตเวช ความผิดปกติทางพฤติกรรม หรือความผิดปกติพัฒนาการระบบประสาท

M

Mastering the Addicted Brain : Building a sane and Meaningful Life to Stay Clean

MCATT

Mental Health (2)

Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team: MCATT (2018)

Mental Health Services -- statistics, Mental Health Services -- atlases, Health Policy -- trends, Health Personnel, Global Health,

mhGAP Intervention Guide for mental, neurological and substance use disorders in non-specialized health settings

P

Promotion Mental Health : concepts - emerging evidence - practice

Psychosocial Care and Support

Psychosocial Manual for Elderly Bedridden Patients with Chronic Diseases

R

Rapid Appraisal and Response

Resilience

Resilience Manual for Caregivers

S

Self-esteem

Smoking -- diagnosis -- Handbooks

Social media Social media -- Thailand

Substance-Related Disorders -- diagnosis -- Handbooks

Substance-Related Psychosis Disorders

Summary report Prevention of mental disorders: effective interventions and policy options

V

video ตามลิ้งค์ด้านล่างhttps://channel.ricd.go.th/sped/

กฎหมาย

กฎหมาย -- แง่จิตวิทยา

กฎหมายสุขภาพจิต -- ไทย

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต -- รายงานประจำปี

กระท่อม (พืช) -- การใช้รักษา

กลุ่มครอบครัวศึกษา

กลุ่มฝึกทักษะเลิกยา

กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการสุขภาพจิต

กลุ่มอาการดาวน์

กลุ่มอาการดาวน์ -- การดูแล

กลุ่มอาการดาวน์ -- จิตวิทยา

กล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อ, การผ่อนคลาย

กัญชา

กัญชา -- การใช้การรักษา

กัญชา -- การใช้รักษา

กัญชา -- ผลไม่พึงประสงค์

กัญชาทางการแพทย์ -- การใช้รักษา (3)

การกลืน

การกลืนผิดปกติ

การข่มเหง -- การป้องกัน

การข่มเหงในโรงเรียน

การคัดกรอง

การฆ่าตัวตาย (9)

การฆ่าตัวตาย -- การป้องกัน (10)

การฆ่าตัวตาย -- การป้องกันและควบคุม (3)

การฆ่าตัวตาย -- การรักษา

การฆ่าตัวตาย -- ปัจจัยเสี่ยง (7)

การฆ่าตัวตาย -- แง่จิตวิทยา (4)

การฆ่าตัวตาย--การป้องกัน

การจัดการความรู้--สุขภาพจิต

การจัดการความเครียด

การจัดการความเครียด

การจูงใจ (จิตวิทยา) (2)

การจ้างงาน

การดำเนินชีวิต (3)

การดำเนินชีวิต -- การให้คำปรึกษา (2)

การดำเนินชีวิต -- สุขภาพจิต (2)

การดำเนินชีวิต -- แง่จิตวิทยา

การดำเนินชีวิต--สุขภาพจิต

การดื่มสุรา

การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ -- การปรับพฤติกรรม (2)

การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ -- การป้องกันและควบคุม

การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ -- แบบประเมิน

การดูทางสังคมจิตใจ

การดูแล

การดูแลขั้นวิกฤต

การดูแลขั้นวิกฤต -- คู่มือ

การดูแลจิตใจ

การดูแลตนเอง -- คู่มือ

การดูแลทางสังคม จิตใจ

การดูแลทางสังคมจิตใจ (2)

การดูแลผู้มีปัญหาทางจิตเวชในโรงพยาบาล

การดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตเวช

การดูแลภายหลังคลอด (2)

การดูแลรักษาบุคลากร

การดูแลสุขภาพจิต

การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง (3)

การดูแลเด็ก (2)

การติดเชื้อไวรัสโคโรนา (3)

การติดเชื้อไวรัสโคโรนา -- การป้องกันและควบคุม (4)

การติดเชื้อไวรัสโคโรนา -- การป้องกันและควบคุม โควิด-19 (โรค) โควิด-19 (โรค) -- การป้องกันและควบคุม (2)

การทบทวนวรรณกรรม

การทารุณทางเพศต่อเด็ก (2)

การทำงาน -- แง่จิตวิทยา (2)

การนวด

การนวด -- วิธีการ

การนอนหลับ (2)

การนอนหลับ -- สุขภาพและอนามัย

การนอนหลับผิดปกติ

การบำบัด

การบำบัดการดื่มสุรา

การบำบัดด้วยการนวด

การบำบัดทางความคิด

การบำบัดทางจิต

การบำบัดผู้ติดยาบ้า (2)

การบำบัดรักษา

การบําบัดผู้ดื่มสุรา (5)

การปฐมพยาบาล

การปฐมพยาบาลทางใจ

การปฐมพยาบาลทางใจ : คู่มือสำหรับผู้ทำงานภาคสนาม

การปฐมพยาบาลผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มสุรา

การปรับตัว

การปรับตัวทางจิต จิตวิทยาพัฒนาการ บุคลิกภาพ -- ทฤษฎี สุขภาพจิต

การปรับพฤติกรรม (4)

การป้องกันสารเสพย์ติด

การผ่อนคลาย

การผ่อนคลาย

การผ่อนคลาย ความวิตกกังวล เทคนิคการผ่อนคลาย (2)

การฝึกทักษะพื้นฐานการทำงานแก่ผู้บกพร่องทางสติปัญญา

การฝึกหายใจ (2)

การฝึกหายใจ -- การใช้รักษา (2)

การพนัน -- การป้องกัน

การพนัน -- การป้องกัน -- การให้คำปรึกษา

การพนัน -- ไทย -- การป้องกัน

การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ (13)

การพยาบาลจิตเวชศาสตร์

การพัฒนากำลังคน

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

การพัฒนาตนเอง -- แง่จิตวิทยา

การพัฒนาตนเอง -- แง่จิตวิทยา, สุขภาพจิต, สุขภาพจิต -- คู่มือ

การพัฒนาผู้เรียนด้านสุขภาพ

การพัฒนาระบบบริการปรึกษา

การพัฒนาสังคม 

การพูด (2)

การพูด -- แง่จิตวิทยา

การพูดผิดปกติในเด็ก การพูดผิดปกติ

การฟัง -- แง่จิตวิทยา

การฟื้นฟูสภาพจิตใจ

การฟื้นฟูสภาพจิตใจ.

การฟื้นฟูสภาพจิตใจ. .

การยอมรับ

การรณรงค์

การรักษาด้วยยา

การรักษาด้วยยา -- คู่มือ (2)

การรักษาด้วยยา -- ผลไม่พึงประสงค์

การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์

การรักษาด้วยสมุนไพร

การรักษาด้วยไฟฟ้า (2)

การรักษาด้วยไฟฟ้า -- คู่มือปฏิบัติการ

การรักษาโดยไม่ใช้ยา

การรับรู้ตนเอง

การศึกษาพิเศษ -- คู่มือ

การสร้างเสริมความหยุ่นตัว (2)

การสัมภาษณ์ทางจิต

การสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ

การสื่อสาร (2)

การสื่อสาร -- ในวัยรุ่น

การสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพ

การสื่อสารระหว่างบุคคล

การสูบบุหรี่ -- แบบประเมิน

การส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพใจ

การอบรมเลี้ยงดู

การเขียน -- การเขียนจดหมาย

การเรียนรวม

การเรียนรู้ (จิตวิทยา) -- คู่มือ

การเรียนรู้ -- คู่มือ

การเรียนรู้ 

การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา

การเลิกสุรา การเลิกสุรา -- การมีส่วนร่วมของประชาชน

การเลิกสุรา คนดื่มสุรา -- การดูแล จิตบำบัด ผู้ป่วย, การจัดการดูแล--โทรศัพท์ (3)

การแก้ปัญหาในวัยรุ่น

การแก้ปัญหาในเด็ก

การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต

การแนะแนวสุขภาพจิต (2)

การแนะแนวสุขภาพจิต. (2)

การแสดงออก (จิตวิทยา) -- พฤติกรรม

การใช้ยา -- การพยาบาล

การใช้ยา -- ผลไม่พึงประสงค์

การใช้สารเสพติดยาเสพติด -- พิษวิทยายาเสพติดสารเสพติด

การให้การปรึกษา (4)

การให้คำปรึกษา (2)

การให้คำปรึกษา -- การศึกษาเฉพาะกรณี

การให้คำปรึกษา -- คู่มือ

การให้คำปรึกษา -- จิตวิทยา

การให้คำปรึกษา -- แง่จิตวิทยา

การให้คำปรึกษา – คู่มือ

การให้คำปรึกษา – จิตวิทยา

การให้คำปรึกษา – แง่จิตวิทยา

การให้คำปรึกษาครอบครัว 

การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต

การให้คำปรึกษาทางสุขภาพจิต

การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์

การให้บริการปรึกษา

กำลังใจ (13)

กำลังใจ ความสำเร็จ -- แง่จิตวิทยา ความสุข จิตเวชศาสตร์ สุขภาพจิต -- รวมเรื่อง

กำลังใจ -- การให้คำปรึกษา

กำลังใจ -- สุขภาพจิต

กิจกรรม

กิจกรรมบำบัด

กิจกรรมบำบัด -- สุขภาพจิต

กิจกรรมโฮมรูม (5)

ของเล่นอิเล็กทรอนิกส์

คนดื่มสุรา -- การบำบัด (2)

คนดื่มสุรา -- การปรับพฤติกรรม (2)

คนดื่มสุรา -- การพยาบาล

คนดื่มสุรา—การรักษา--ไทย. ผู้ติดสุรา--การรักษา--ไทย. คนดื่มสุรา—การฟื้นฟูสมรรถภาพ--ไทย. ผู้ติดสุรา—การฟื้นฟูสมรรถภาพ--ไทย. การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์--ไทย. การเลิกสุรา.

คนติดสุรา -- การรักษา (2)

คนพิการ

ครอบครัว (6)

ครอบครัว -- การให้คำปรึกษา 

ครอบครัว -- แง่จิตวิทยา

ครูที่ปรึกษากิจกรรม

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า -- การใช้รักษา

ความก้าวร้าวในเด็ก ความก้าวร้าวในวัยรุ่น, ความรุนแรง, ความรุนแรงในโรงเรียน, นักเรียน -- พฤติกรรม, โรงเรียน -- การบริหาร ความรุนแรงในโรงเรียน -- การป้องกัน, นโยบายสาธารณะ

ความคิด -- สร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์ -- การศึกษาและการสอน

ความคิดสร้างสรรค์, ความคิดสร้างสรรค์ -- ในวัยเด็ก & วัยผู้ใหญ่ จิตวิทยาเด็ก เด็ก, การเลี้ยง

ความคิดสร้างสรรค์ในเด็ก

ความฉลาดทางอารมณ (EQ)

ความฉลาดทางอารมณ์ (9)

ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) (4)

ความฉลาดทางอารมณ์ -- การทดสอบ -- คู่มือ (2)

ความฉลาดทางอารมณ์ -- แบบทดสอบ

ความฉลาดทางอารมณ์เด็ก (3)

ความชุกโรคจิตเวช

ความซึมเศร้า (3)

ความซึมเศร้า -- การบำบัด

ความซึมเศร้า -- การพยาบาล (2)

ความซึมเศร้า -- การรักษา (2)

ความซึมเศร้าหลังคลอด (2)

ความซึมเศร้าในเด็ก

ความดันเลือด

ความดันเลือด -- การวัด

ความดันเลือด, การตรวจ

ความพอใจในการทำงาน

ความภูมิใจในตนเอง -- วัยรุ่น

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ความรับผิดชอบ

ความรุนแรง (3)

ความรุนแรง -- การจัดการ

ความรุนแรง -- ครอบครัว

ความรุนแรง -- ผู้ป่วยจิตเวช

ความรุนแรงทางสังคม

ความรุนแรงในองค์การ

ความรุนแรงในเด็ก

ความร่วมมือ

ความวิตกกังวล

ความวิตกกังวล -- ผู้ป่วย จิตบำบัดแบบความคิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การรู้คิด

ความสัมพันธ์ในครอบครัว

ความสุข (5)

ความสุข -- ผู้สูงอายุ

ความสุข -- แง่จิตวิทยา (2)

ความหวัง

ความเครียด (6)

ความเครียด (จิตวิทยา) (6)

ความเครียด (จิตวิทยา) Stress (Psychology)

ความเครียด (จิตวิทยา) -- การจัดการ (2)

ความเครียด (จิตวิทยา) -- การรักษา (2)

ความเครียด -- การรักษา (3)

ความเครียด -- ประเมิน

ความเครียด -- วัยรุ่น

ความเครียด -- แบบประเมิน

ความเครียดของคนไทย

ความเครียดในการทำงาน (3)

ความเครียดในเด็ก

ความเชื่อมั่นในตนเอง

ความแข็งแกร่งในชีวิต

คุณภาพชีวิต -- การวัด

คู่มือ (5)

คู่มือการช่วยเหลือ

คู่มือการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ฉบับปรับปรุงใหม่ 2560

คู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจ สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

คู่มือการดูแลสุขภาพจิตเด็ก กลุ่มปัญหาการเรียน

คู่มือการใช้แนวทางการคืนสู่สุขภาวะ ในบริการจิตเวช

คู่มือกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

คู่มือจัดกิจกรรมเสริมสร้างอีคิวนักเรียน สำหรับครูโรงเรียนประถมศึกษ

คู่มือจัดกิจกรรมเสริมสร้างอีคิวเด็กปฐมวัย สำหรับครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

คู่มือชุมชน “หัวใจมีหู ต่อสู้ ! โควิด-19”

คู่มือปฏิบัติสำหรับการดำเนินการป้องกันและจัดการการรังแกกันในโรงเรียน

คู่มือสำหรับพยาบาล

คู่มือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง

คู่มือโปรแกรมทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา (ฉบับทดลองใช้) (Vocational Student Life Skills Program)

คู่รัก

จิตบำบัด (2)

จิตบำบัด, มะเร็ง -- ผู้ป่วย -- การดูแล, ผู้ป่วยระยะสุดท้าย -- การดูแล,

จิตบำบัดครอบครัว

จิตบำบัดแบบความคิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

จิตผิดปกติ -- การรักษาด้วยยา

จิตวิทยา (2)

จิตวิทยาประยุกต์

จิตวิทยาประยุกต์

จิตวิทยาพัฒนาการ 

จิตวิทยาสังคม

จิตวิทยาสังคม

จิตวิทยาสุขภาพ

จิตวิทยาเด็ก -- คู่มือ

จิตวิทยาเด็ก--การเรียนรู้

จิตวิทยาเด็ก   (2)

จิตสังคมบำบัด (2)

จิตเภท -- ผู้ป่วย -- การดูแล

จิตเภท -- ผู้ป่วย -- การปรับพฤติกรรม

จิตเภท -- ผู้ป่วย -- การรักษา

จิตเวชร่วม

จิตเวชศาสตร์ -- การพยาบาล

จิตเวชศาสตร์ -- ไทย

จิตเวชเด็ก

จิตเวชเด็ก -- ในวัยทารกและวัยเด็ก

จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

จิตใจ -- การดูแล

จิตใจและร่างกาย (2)

ชีวิตสดใส

ชุดนิทานสร้างเสริมสุขภาพป้องกัน COVID-19 (2)

ชุมชน

ชุมชน -- วัคซีน

ดนตรีบำบัด

ดนตรีบำบัดสำหรับเด็ก

ดูแล

ติดสุรา

ทักษะการดำเนินชีวิต

ทักษะชีวิต

ทักษะชีวิต -- แง่จิตวิทยา

ทักษะชีวิต -- ในวัยเรียน

ทักษะชีวิต -- ในวัยเรียน

ทักษะทางสังคมในวัยรุ่น

ทักษะทางสังคมในเด็ก

นวัตกรรม -- วิจัย (2)

นวัตกรรมวัคซีนใจในชุมชน

นักศึกษามหาวิทยาลัย -- การดูแล

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (4)

นันทนาการบำบัด

นิติเวชศาสตร์

นิทาน -- การสอนด้วยสื่อ

นิทาน -- เด็กก่อนวัยเข้าเรียน

นิทาน -- แง่จิตวิทยา

นิทานอีคิว

บาดแผนทางจิตใจที่มีต่อ บุคคล ครอบครับ และชุมขน

บำบัดรักษา

บุคลากรสาธารณสุข -- การให้คำปรึกษา

ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563

ประทุษวาจา -- การป้องกันและควบคุม (2)

ปัจจัยสังคมกําหนดสุขภาพจิต (SOCIAL DETERMINANTS OF MENTAL HEALTH)

ปัญหาการฆ่าตัวตาย

ปัญหาการดื่มสุราในสถานประกอบการ

ปัญหาฆ่าตัวตาย

ปัญหาสุขภาพจิต

ปัญหาและความผิดปกติจากการดื่มสุรา

ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

ผลกระทบของสารเคมี paraquat, glyphosate, chlorpyrifos ต่อพัฒนาการเด็กและสุขภาพจิตตลอดช่วงอายุ

ผลการทบทางสุขภาพจิต

ผู้ติดยาเสพติด -- การบำบัดฟื้นฟู

ผู้ติดยาเสพติด -- การบำบัดฟื้นฟู -- จิตสังคมบำบัด

ผู้ติดสารเสพติด

ผู้ติดสุรา -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้ติดสุรา -- การรักษา

ผู้ติดสุรา -- การรักษา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้ติดสุราในพื้นที่ภาคเหนือ

ผู้ติดเชื้อ HIV

ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย

ผู้ประสบปัญหาแอลกอฮอล์

ผู้ประสบภัย – บริการสุขภาพจิต – เด็ก

ผู้ป่วย -- การดูแล (4)

ผู้ป่วย -- การพยาบาล

ผู้ป่วย -- การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต

ผู้ป่วย -- โภชนาการ

ผู้ป่วย -- โรคเด็ก

ผู้ป่วย, การยินยอมรับการรักษา วิจัยโรคซึมเศร้า -- การประมวลผลข้อมูล ระบบผู้เชี่ยวชาญ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) การจัดการเวชสารสนเทศ

ผู้ป่วยจิตเวช

ผู้ป่วยจิตเวช -- การดูแล (4)

ผู้ป่วยจิตเวช -- การดูแล -- คู่มือ

ผู้ป่วยจิตเวช -- การปรับพฤติกรรม

ผู้ป่วยจิตเวช -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้ป่วยจิตเวช -- การรักษา (2)

ผู้ป่วยจิตเวช -- กิจกรรมบำบัด

ผู้ป่วยจิตเวช -- สถานภาพทางกฎหมาย

ผู้ป่วยจิตเวช -- สุขภาพและอนามัย (2)

ผู้ป่วยจิตเวช --การดูแล

ผู้ป่วยจิตเวช --สุขภาพและอนามัย

ผู้ป่วยจิตเวช--การดูแล

ผู้ป่วยจิตเวช--การฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้ป่วยจิตเวช -- การพยาบาล (2)

ผู้ป่วยจิตเวช -- การพยาบาล (2)

ผู้ป่วยจิตเวช -- การพยาบาล

ผู้ป่วยยาเสพติด

ผู้มีปัญหาซึมเศร้า

ผู้มีภาวะซึมเศร้า

ผู้รับการบำบัด

ผู้สูงอายุ (6)

ผู้สูงอายุ -- การดำเนินชีวิต (2)

ผู้สูงอายุ -- การดูแลและสุขวิทยา

ผู้สูงอายุ -- ความสัมพันธ์ในครอบครัว

ผู้ป่วย -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ (3)

ผู้ป่วย -- สุขภาพจิต

ผู้ป่วย -- แรงจูงใจในการรับประทานยา

พ.ร.บ. สุขภาพจิต

พยาบาล

พยาบาล – การให้คำปรึกษา

พรสวรรค์

พระราชบัญญัติสุขภาพจิต

พฤติกรรม

พฤติกรรม -- การป้องกันและควบคุม

พฤติกรรมก้าวร้าว -- วิจัย

พฤติกรรมของมารดา

พฤติกรรมฆ่าตัวตาย

พฤติกรรมบำบัด (2)

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

พฤติกรรมเด็ก--การวิเคราะห์

พลังจิต

พลังสุขภาพจิต (3)

พลังใจเข้มแข็ง

พัฒนาการของเด็ก (6)

ฟื้นฟูสุขภาพจิต

ภัยพิบัติ -- การจัดการ

ภัยพิบัติ -- การป้องกัน

ภัยพิบัติ -- การสงเคราะห์

ภัยพิบัติ -- แง่จิตวิทยา

ภาวะฉุกเฉิน

ภาวะซึมเศร้า -- ในวัยชรา

ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

ภาวะสมองเสื่อม (2)

ภาวะหมดไฟในการทำงาน

ภาวะออทิสซึม

ภาวะโรคร่วมทางจิตเวช

ภาษาไทยภาษามลายู

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการผลิต -- คู่มือ

ยา -- การซื้อ

ยา -- การใช้รักษา

ยากระตุ้นประสาท (2)

ยากระตุ้นระบบประสาทกลาง

ยากเสพติด

ยาบ้า (3)

ยาบ้า -- การป้องกันและควบคุม, ยาบ้า -- ในวัยรุ่น, ยาเสพติด -- ในวัยรุ่น

ยารักษาโรคทางระบบประสาทและจิต

ยาเสพติด (6)

ยาเสพติด -- การบำบัดและรักษา

ยาเสพติด -- แง่จิตวิทยา

ยาเสพติด -- แง่จิตวิทยา

ยาเสพติด -- แบบประเมิน

ยาเสพติด – การบำบัด

ยาเสพติดให้โทษ

ระดับสติปัญญา (2)

ระดับสติปัญญา -- การทดสอบ

ระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทย

รัก

รักษา -- ดูแล

รายงานการทบทวน

รายงานการประชุม

รายงานการวิจัย

รายงานประจำปี -- กรมสุขภาพจิต

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2560

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2561

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2562

รูปแบบการช่วยเหลือ

รูปแบบการแก้ไขปัญหา สุขภาพจิตเนื่องจากแอลกอฮอล์

วัคซีน (3)

วัคซีน -- การผลิต -- วิจัย

วัคซีน -- การผลิต – วิจัย

วัคซีน -- การใช้ (2)

วัคซีน -- การใช้รักษา

วัคซีน -- การใช้รักษา

วัคซีน -- การใช้รักษา วัคซีน -- การผลิต -- วิจัย วัคซีน -- คู่มือ

วัคซีน -- การใช้รักษา วัคซีน -- คู่มือ วัคซีน -- การผลิต -- วิจัย

วัคซีน -- คู่มือ

วัคซีน -- คู่มือ วัคซีน -- การใช้รักษา วัคซีน -- การผลิต -- วิจัย (2)

วัคซีน -- คู่มือ วัคซีน -- การใช้รักษา วัคซีน -- การผลิต – วิจัย (2)

วัคซีน – การใช้รักษา

วัคซีน – การใช้รักษา วัคซีน -- การผลิต – วิจัย วัคซีน – คู่มือ วัคซีน -- นโยบายของรัฐ

วัคซีน – การใช้รักษา วัคซีน -- การผลิต – วิจัย วัคซีน – คู่มือวัคซีน -- นโยบายของรัฐ

วัคซีน – คู่มือ

วัคซีนใจ (2)

วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท -- จากพืช

วันงดสูบบุหรีโลก

วัยทำงาน

วัยรุ่น (6)

วัยรุ่น -- การดำเนินชีวิต

วัยรุ่น -- การดำเนินชีวิต, พฤติกรรม -- วัยรุ่น, เพศศึกษา -- คู่มือ

วัยรุ่น -- การดูแล

วัยรุ่น -- การศึกษา

วัยรุ่น -- การเรียนการสอน

วัยรุ่น -- การเลี้ยงดู

วัยรุ่น -- การให้คำปรึกษา

วัยรุ่น -- ความรับผิดชอบ

วัยรุ่น -- ความสัมพันธ์ในครอบครัว

วัยรุ่น -- จิตวิทยา (6)

วัยรุ่น -- พฤติกรรมทางเพศ

วัยรุ่น -- สุขภาพจิต (3)

วัยรุ่น -- แง่สังคมวิทยา

วัยรุ่น -- จิตวิทยา

วัยรุ่น -- หลักสูตร

วารสาร (2)

วารสารจิตวิทยาคลินิกไทย

วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย (12)

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (2)

วิกฤตสุขภาพจิต

วิกฤติสุขภาพจิต (2)

วิกฤตเศรษฐกิจ -- ไทย

วิจัย -- การบริหาร -- คู่มือ

วิดีทัศน์สาธิตการบำบัดแบบสั้น (Brief Intervention) 1. กรณีตัวอย่าง Brief Advice 2. กรณีตัวอย่าง Brief Counselling 3. กรณีตัวอย่างการใช้เทคนิค Motivational Interviewig

วิทยากร -- คู่มือ

วิธีปฏิบัติ คลายเครียด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (2)

ศูนย์สุขภาพจิตชุมชน

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 -- รายงาน

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 -- ผลการดำเนินงาน

สติ

สติ (จิตวิทยา)

สติ (จิตวิทยา) -- ไทย

สติในองค์กร

สมดุลชีวิตการทำงาน

สมาธิ

สมาธิ สุขภาพจิต -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา

สมาธิ -- การใช้รักษา

สมาธิ -- แง่จิตวิทยา

สมาธิสั้น

สมาธิสั้น -- การรักษา

สร้างสุข

สังคมจิตใจ

สาระสำคัญพระราบัญญัติสุขภาพจิต

สารเสพติด (4)

สารเสพติด -- การป้องกันและควบคุม

สารเสพติด – ในวัยเรียน (2)

สารเสพติดในวัยรุ่น

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์ -- การคุ้มครอง

สึนามิ

สื่อสังคมออนไลน์

สื่อสังคมออนไลน์ -- ในวัยเด็ก

สื่อสารสุขภาพ

สุขภาพ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ พระราชบัญญัติสุขภาพจิต นโยบายด้านสุขภาพ

สุขภาพจิต (24)

สุขภาพจิต

สุขภาพจิต

สุขภาพจิต -- กฎหมาย

สุขภาพจิต -- การดูแล (7)

สุขภาพจิต -- การปฏิบัติงาน

สุขภาพจิต -- การประเมิน

สุขภาพจิต -- การป้องกันและควบคุม

สุขภาพจิต -- การพยาบาล

สุขภาพจิต -- การพยาบาล (2)

สุขภาพจิต -- การพยาบาล

สุขภาพจิต -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ

สุขภาพจิต -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ

สุขภาพจิต -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ,

สุขภาพจิต -- ครอบครัว

สุขภาพจิต -- คู่มือ (3)

สุขภาพจิต -- ประชุม

สุขภาพจิต -- ประเมิน

สุขภาพจิต -- รวมเรื่อง (2)

สุขภาพจิต -- รายงาน (2)

สุขภาพจิต -- รายงาน -- สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิต -- วัยรุ่น

สุขภาพจิต -- เด็ก

สุขภาพจิต -- แบบประเมิน (6)

สุขภาพจิต -- แผนพัฒนา (2)

สุขภาพจิต, การดูแล (3)

สุขภาพจิต, การบริการ

สุขภาพจิต, การบริการ -- คู่มือ

สุขภาพจิต, กิจกรรมบำบัด

สุขภาพจิต--แบบคัดกรอง

สุขภาพจิต--แบบทดสอบ

สุขภาพจิต--แบบประเมิน

สุขภาพจิตกับแรงงาน

สุขภาพจิตครอบครัว (3)

สุขภาพจิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

สุขภาพาจิต -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ,

สุขาภิบาลอาหาร

สุขาภิบาลอาหาร--การทดสอบ

สุรา (3)

สุรา -- การป้องกันและควบคุม

สุรา -- ผู้ป่วยโรคจิตเวช,

สุรา -- ผู้ป่วยโรคจิตเวช, สารเสพติด

สุรา -- พฤติกรรมการบริโภค

สุรา, การดื่ม

ส่งเสริมสุขภาพจิต

หลักสูตรการปรึกษา

หลักสูตรฟื้นฟูจิตใจผู้ประสบภัยพิบัติ

หลักสูตรอบรมบุคลากรสาธารณสุข

หลักสูตรเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้

องค์ความรู้การดำเนินงานดูแลสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการ สำหรับทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen Manager)

ออทิซึมในเด็ก

ออทิสติก -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ

ออนไลน์ -- การใช้ประโยชน์

อาการทางจิต

อารมณ์--จิตวิทยา

อารมณ์เศร้า

อาหาร (2)

อาหาร -- การจัดการ (2)

อีคิว

อีคิวเด็ก

อึด ฮึด สู้

เกมอินเทอร์เน็ต -- แง่อนามัย

เครื่องตรวจวัดความเครียดและสุขภาพหลอดเลือด

เครื่องมือ แบบประเมิน (6)

เครื่องมือวิจัย -- การพัฒนา,

เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด

เด็ก (4)

เด็ก -- การดูแล (6)

เด็ก -- การดูแล

เด็ก -- การดูแล -- แง่จิตวิทยา (2)

เด็ก -- การปรับพฤติกรรม

เด็ก -- การพูด

เด็ก -- การเจริญเติบโต -- คู่มือ

เด็ก -- การเรียน

เด็ก -- การเลี้ยง

เด็ก -- การเลี้ยงดู

เด็ก -- การเลี้ยงดู (2)

เด็ก -- ความฉลาดทางอารมณ์ (2)

เด็ก -- ความฉลาดทางอารมณ์ -- การสำรวจ

เด็ก -- จิตวิทยา (2)

เด็ก -- ปัญหาในการเรียนรู้

เด็ก -- ระดับสติปัญญา

เด็ก -- สติปัญญา (2)

เด็ก -- สมาธิสั้น

เด็ก -- สุขภาพจิต -- การดูแล

เด็ก -- สุขภาพจิต -- การดูแล -- คู่มือ (7)

เด็ก -- ออทิสซึม

เด็ก 3-5 ปี

เด็ก--การเลี้ยงดู

เด็ก -- การดูแลเด็ก

เด็ก -- การดูแลเด็ก

เด็ก -- สุขภาพจิต (3)

เด็กฉลาด

เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ -- การปรับพฤติกรรม

เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ (3)

เด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ

เด็กปัญญาอ่อน -- การดูแล

เด็กปัญญาอ่อน -- การศึกษา

เด็กปัญญาอ่อน -- การเรียนการสอน

เด็กพิเศษ

เด็กพิเศษ -- การดูแล (3)

เด็กวัยเรียน

เด็กสมาธิสั้น

เด็กสมาธิสั้น

เด็กสมาธิสั้น -- การดูแล

เด็กสมาธิสั้น -- การบำบัด

เด็กสมาธิสั้น -- การปรับพฤติกรรม

เด็กสมาธิสั้น -- การรักษา

เด็กสมาธิสั้น -- การศึกษา

เด็กออทิสติก

เด็กออทิสติก -- การศึกษา

เด็กอายุ 3-11 ปี

เด็กอายุ 3-5 ปี

เด็กและเยาวชน

เทคนิคการคลายเครียดด้วยตัวเอง (การบริหารกาย-จิต แบบชี่กง)

เทคนิคการผ่อนคลาย

เพลง

เพศ -- ในวัยรุ่น

เพื่อน มิตรภาพ การดำเนินชีวิต จิตวิทยา

เมทแอมฟิตะมิน

เยาวชน -- ความรับผิดชอบ

เยียวยาจิตใจ

เรื่องเล่าความดีที่เราทำ...เพื่อพ่อของแผ่นดิน (รัชกาลที่ 9)

เลี้ยงลูก

เลือด -- การวินิจฉัยโรค

เสริมสร้างพลังใจ

เอดส์ -- การให้คำปรึกษา

แคนนาบิสกับโรคจิต: ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยป้องกัน Cannabis Psychosis: Risk and Protective Factors

แนวทางการจัดบริการเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชสู่สุขภาวะ

แนวทางการสร้างวัคซีนใจในชุมชน (2)

แนวทางการเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้

แนวปฏิบัติการลดความเสี่ยงภาวะการรู้คิดถดถอยและภาวะสมองเสื่อม

แบบบันทึกการเรียนรู้ หลักสูตรเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้

แบบประเมินทางสุขภาพจิต (2)

แบบประเมินทางสุขภาพจิต สุขภาพจิต -- การวัด สุขภาพจิต -- การดูแลตนเอง

แบบประเมินพฤติกรรมการปรับตัวของไวน์แลนด์

แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (2)

แผนปฏิบัติราชการ

แพทย์

แรงงาน -- แง่จิตวิทยา

แรงจูงใจ (จิตวิทยา)

แรงจูงใจ -- พฤติกรรม

แรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

แอมเฟตามีน (5)

แอลกอฮอล์ (3)

โครงการวิจัยและพัฒนา -- คู่มือ

โควิด - 19

โควิด - 19 -- การป้องกัน

โควิด 19

โควิด- 19

โควิด-19 (2)

โควิด-19 (โรค) (2)

โควิด-19 (โรค) วัคซีน การให้วัคซีน

โควิด-19 (โรค) -- การดูแล (5)

โควิด-19 (โรค) -- การป้องกันและควบคุม (10)

โควิด-19 (โรค) -- การพยาบาล

โควิด-19 (โรค) -- ผลกระทบต่อสังคม

โควิด-19 (โรค) -- ผู้ป่วย -- สุขภาพจิต (2)

โควิด-19 (โรค), จิตบำบัด, โรคเกิดจากไวรัส -- การป้องกันและควบคุม, การติดเชื้อไวรัสโคโรนา

โควิด-19 -- ความสุข

โควิด-19 -- โรค

โควิด-19(โรค) โคโรนาไวรัส, การติดเชื้อ -- การป้องกันและควบคุม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (2)

โรคจิต

โรคจิต-ผู้ป่วย

โรคจิตหวาดระแวง

โรคจิตหวาดระแวง -- การจัดการ

โรคจิตเภท

โรคจิตเภท--ผู้ป่วย--การดูแล (12)

โรคจิตเวชเนื่องจากสารเสพติด

โรคจิตเสื่อมก่อนวัยชรา

โรคจิตเสื่อมวัยชรา

โรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้า -- การบำบัด

โรคซึมเศร้า -- ผู้ป่วย

โรคซึมเศร้า-ผู้ป่วย

โรคซึมเศร้าที่มีอาการโรคจิต (3)

โรคซึมเศร้าที่มีอาการโรคจิต

โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019(COVID-19) (2)

โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019(COVID-19)

โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019(COVID-19) -- การป้องกันและควบคุม

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (2)

โรคทางจิตเวช

โรคทางระบบประสาทและจิต--การรักษา

โรคนอนไม่หลับ

โรคสมาธิสั้น

โรคออทิสติก ASD

โรคอัลไซเมอร์

โรคอารมณ์แปรปรวน

โรคอารมณ์แปรปรวน (2)

โรคเกิดจากไวรัส -- การป้องกันและควบคุม (2)

โรคเกิดจากไวรัส -- การป้องกันและควบคุม, การติดเชื้อไวรัสโคโรนา, โควิด-19 (โรค)

โรคเครียดภายหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญ

โรคเด็กสมองพิการ

โรคเอดส์ (2)

โรคโควิด - 19 (2)

โรคโควิด-19

โรคโควิด-19 -- การป้องกันและควบคุม

โรคโควิด-19 ชุมชนแออัดเขตเมือง

โรคไบโพลาร์ (2)

โรคไบโพล่าร์

โรงพยาบาลชุมชน

โรงพยาบาลสนาม

โรงเรียน

โรงเรียน -- วัคซีน

โรงเรียนอนุบาล

ใจ -- วัคซีน

ไวรัส -- การป้องกันและควบคุม

ไวรัสวิทยาทางการแพทย์

ไวรัสโคโรนา

ไอคิว

ไอคิวและอีคิวเด็ก

ไอซ์